Reserveer patch

Patchsessies zijn momenten waarop enkel kunstschaatsers onder begeleiding van een coach het ijs op kunnen. Uitzonderingen op de begeleiding kunnen enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van de ijsbaan worden toegestaan. Op een patchsessie worden maximaal 25 schaatsers toegelaten, onder begeleiding van hun coach.  Elke coach begeleidt leerlingen in groepjes van max. 4. Groepslessen zijn verboden tijdens patchsessies. 

De muziek staat ter beschikking van alle schaatsers die de patch op een correcte manier gebruiken. Beurtelings gebruik maken van de muziek is een correcte manier van omgaan met het gezamenlijke ijs.  Coaches of kunstschaatsers die zich niet houden aan een correcte werken dienen het ijs privé te huren.